Het Konijn

 

Kenmerken/Algemene informatie

Voeding Parasieten Entingen
Castratie/Sterilisatie

Konijnen nemen een steeds belangrijkere rol in als gezelschapsdier.

Een deel van de vaak voorkomende gezondheidsproblemen kunnen mogelijk worden voorkomen wanneer een aantal punten in gedachten worden gehouden.

Algemene informatie:

 

Mannelijk konijn

Vrouwelijk konijn

 

Gemiddelde levensduur

 

5-8 jaar

 

5-8 jaar

 

Geslachtsrijp

 

4 - 8 maanden

 

6 - 10 maanden

 

Draagtijd

 

 

 

27 - 35 dagen

 

Speenleeftijd

 

 

 

4 -6 weken

 (Let wel: dit zijn gemiddelden, variaties hierop zijn zeker mogelijk)

 

Kenmerken/Algemene informatie

Voeding Parasieten Entingen
Castratie/Sterilisatie
 

 

Voeding:

Konijnen zijn een ster in het uitzoeken van wat ze lekker vinden. Meestal laten ze daardoor een deel van het voer liggen, met als gevolg een onevenwichtige voeding. Om deze reden zijn zaadmengsels vaak minder geschikt dan voer. Beter is het om voer te nemen bestaande uit 1 soort korrel waar alles inzit. Hierdoor is selectie onmogelijk geworden. Ook hierin zijn weer verschillende soorten beschikbaar, informatie hierover kan verkregen worden aan de balie van onze kliniek.

Hiernaast zijn konijnen gevoelig voor voederwisselingen, dus te allen tijde dienen ze geleidelijk aan nieuw voer te wennen.

Het belangrijkste voer is en blijft hooi en stro. Alle zadenmengsels en korrels zijn eigenlijk krachtvoeders. Deze zijn wel nuttig en zelfs belangrijk voor sommige bestanddelen, maar moeten beperkt gegeven worden; ongeveer 20-30 gram per kilogram konijn per 24 uur. Daarnaast zijn er verschillende groenten die beter niet gegeven kunnen worden en sommige andere weer wel, maar ook hier geldt met mate.

Resumerend:

 

Kenmerken/Algemene informatie

Voeding Parasieten Entingen
Castratie/Sterilisatie

 

 

Parasieten:

Zoals bij honden en katten het al heel gewoon is om te ontwormen en te ontvlooien, zo zijn er ook parasieten bij het konijn die behandeld kunnen en moeten worden.

Indien u een jong konijntje heeft zijn met name de parasieten in de ontlasting van belang. Het gaat dan vooral om de coccidiŽn. Dit zijn parasieten die veel volwassen konijnen meedragen zonder dat ze er problemen mee te hebben. Echter, jonge konijntjes kunnen er makkelijk aan dood gaan. Met name de combinatie van stress en de aanwezigheid van deze parasieten is een probleem. Daarom is het heel belangrijk om, wanneer u een nieuw konijntje in huis haalt, na ongeveer  7-9 dagen ontlasting te laten onderzoeken. Of indien de ontlasting wat aan de dunne kant is eerder. Deze parasiet is namelijk in staat om de darmwand fors te beschadigen. Helaas is het ook mogelijk dat de parasiet vrijwel alleen in de lever zit en deze kan beschadigen. Het konijntje gaat dan dood zonder dat er iets in de ontlasting te zien is.

Andere parasieten die in de ontlasting aangetroffen kunnen worden zijn wormen en ook deze kunnen bestreden worden.

Behalve parasieten in de ontlasting kunnen er ook parasieten op de vacht aangetroffen worden. Indien u ziet dat het konijntje jeuk heeft, met of zonder witte schilfers in de vacht, is het verstandig om ernaar te laten kijken. Onder de microscoop zijn mijten en luizen vaak gemakkelijk te zien.

Eventueel besmet stro/hooi kan ontdaan worden van parasieten door het in te vriezen. Er zijn ook dierenwinkels die gestoomd stro verkopen.

 

Kenmerken/Algemene informatie

Voeding Parasieten Entingen
Castratie/Sterilisatie

 

 

Vaccinatie:

Het vaccineren van hond en kat heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van een aantal hele ernstige ziekten nauwelijks meer voorkomt. Ook bij het konijn komen hele ernstige ziekten voor waartegen gevaccineerd kan worden. Omdat er een groot aantal in het wild levende konijnen aanwezig is zal het belang van dit vaccineren altijd aanwezig blijven. Het gaat hierbij om twee ziekten: Myxomatose en VHD.

Myxomatose

Dit is een virus dat verspreid wordt via stekende muggen, de konijnenvlo of direct contact met zieke dieren (bv wilde konijnen die in de tuin komen). Het kan o.a. ontstekingen geven aan alle slijmvliezen, het kan benauwdheid veroorzaken en een groot deel van de dieren zal het niet overleven.

Preventie bestaat uit vaccinatie en bestrijding van insecten.

VHD (Viral Hemorrhagic Disease)  /RHD (Rabbit hemorrhagic disease)

Het is een uiterst besmettelijk virus. Dieren kunnen het onderling overdragen, het kan via stekende insecten gaan, via ratten en muizen. Tevens kan verspreiding via de lucht op dit moment nog niet worden uitgesloten. De VHD is een virale aandoening waarbij de darmwand vernietigd wordt. Konijnen worden dan dood aangetroffen terwijl er van te voren geen verschijnselen waren, of het konijntje krijgt bloederige ontlasting en zal binnen 24-48 uur sterven.

Besmette dieren kunnen ineens dood worden aangetroffen, verder kunnen de verschijnselen wisselen: sloom zijn, niet willen eten, diarree, obstipatie, stuipen of bloederige diarree.

Preventie: vaccinatie, hygiŽne, insecten bestrijden.

Het is mogelijk de konijnen met 1 vaccinatie per jaar te beschermen tegen zowel myxomatose als VHD.

Het vaccin is tegenwoordig individueel verpakt.

Dit geeft een veel grotere flexibiliteit wat betreft de dag en het tijdstip waarop er gevaccineerd kan worden.

Het is niet meer afhankelijk van de zogenaamde entmiddagen.

U kunt gewoon bellen en een afspraak maken wanneer het u uitkomt.

 

 

foto rechts: " De entvloeistof."

 

 

 

 

 

 

foto rechts: " De enting."

 

 

 

foto links: " De wachtkamer met meerdere konijntjes wachtend in hun vervoersmandje op hun enting."

 

 

 

 

Kenmerken/Algemene informatie

Voeding Parasieten Entingen
Castratie/Sterilisatie

 

 

 

Sterilisatie/Castratie:

Het steriliseren van de hond op relatief jonge leeftijd kan veel voordelen bieden met betrekking tot de gezondheid.

Dit blijkt ook op te gaan bij het konijn. Ondanks dat de risico's van een operatie bij een konijn iets hoger zijn dan bij de hond kunnen ze, in tegenstelling wat sommigen denken, prima geopereerd worden.

Het blijkt dat 50-80% van de vrouwelijke konijnen ouder dan 4 jaar baarmoederkanker heeft. De baarmoederkanker van het konijn is erg kwaadaardig en zaait uit in het lichaam. Een oplossing is het relatief jong steriliseren. ( tussen de 6 mnd en 1 jaar leeftijd).

Wat de mannelijke konijnen betreft zijn de gezondheidsrisico's van het niet castreren zeer gering. Meestal is de overdreven sexuele drift de reden om tot castratie over te gaan.

 

Kenmerken/Algemene informatie

Voeding Parasieten Entingen
Castratie/Sterilisatie

 

 

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u contact met ons opnemen.

 

 

 

 

 

 

 

web ontwerp en onderhoud door

webdesign & maintenance by