Huisdierverzekering

Het verzekeren van huisdieren wordt steeds bekender. Er zijn al verzekeringen voor honden, katten, konijnen en papegaaien. Er komen steeds meer aanbieders met elk hun eigen voorwaarden. Of het verzekeren van uw huisdier nuttig is voor u, hangt af van uw situatie.  Mocht u na het lezen van het onderstaande stukjes nog vragen hebben dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Iedereen heeft zijn eigendommen verzekerd en ook het verzekeren van de eigen gezondheid is een normale zaak. Wanneer het gaat om het verzekeren van huisdieren, is dit in Nederland minder standaard. Zeker wanneer we de cijfers vergelijken met landen als Engeland en Zweden, waar het overgrote deel van de honden en katten is verzekerd.
Nu rijst natuurlijk de vraag: is verzekeren wel nodig en nuttig, en zo ja: bij wie? We weten allemaal dat medische kosten erg kunnen oplopen. Hoewel de kosten van premies en behandelingen in de humane gezondheidszorg van een andere orde van grootte zijn dan die in de diergeneeskundige zorg, is het voor de beeldvorming goed om een humaan voorbeeld als vergelijking te bekijken. Voor uw eigen ziektekostenverzekering betaalt u elke maand een aanzienlijke premie. Echter, bedenkt u eens dat wanneer u bijvoorbeeld een pacemaker zou krijgen de kosten zonder problemen kunnen oplopen tot meer dan 150.000 euro. Zet u hier uw premie tegenover, dan is het duidelijk dat dit premiebedrag in het niet valt bij het bedrag dat u zelf bij elkaar zou moeten sparen om deze kosten te betalen.
Ook al zijn de kosten voor de diergeneeskundige zorg veel lager, ze zijn veel tastbaarder omdat de eigenaar ze zelf volledig moet betalen. Verder blijkt dat ook bij diergeneeskundige zorg de kosten snel kunnen oplopen. Een orthopedische operatie of een operatie voor het verwijderen van een opgegeten tennisbal kan zomaar oplopen tot 1500 – 2200 euro en dan is er nog nazorg nodig.

Een ernstige buikvlies ontsteking, een mogelijke complicatie bij een perforatie van een darm door een voorwerp zoals een stukje hout, een tennisbal enz. De kosten van de behandeling kunnen hoog oplopen. Op zo'n moment is het prettig wanneer u in het bezit bent van een huisdierverzekering.

Een ernstige buikvlies ontsteking, een mogelijke complicatie bij een perforatie van een darm door een voorwerp zoals een stukje hout, een tennisbal enz.

Helaas is het ook zo dat de fiscus huisdieren als een luxeartikel beschouwt en daardoor hoog BTW berekent op alle behandelingen. Het BTW percentage is dus 21%. Dit betekent dat meer dan 1/5 van de rekening van de dierenarts rechtstreeks doorgaat naar de belasting.
Enerzijds verwachten we als huisdiereigenaar dat de dierenarts alle spullen in huis heeft voor verder onderzoek en willen we zo een goed mogelijke behandeling van ons huisdier. Anderzijds willen we hier niet veel voor betalen. Dit is natuurlijk met elkaar in tegenspraak. Als de prijzen omlaag gebracht worden, wordt er linksom of rechtsom toegelegd op de kwaliteit, hetgeen overigens niet altijd duidelijk zichtbaar is. Denk aan het gebruiken van goedkopere maar kwalitatief mindere, of minder geschikte narcosemiddelen, opereren zonder handschoenen of meerdere dieren met dezelfde operatieset opereren. Het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de diergeneeskundige onderzoeken en behandelingen, de vakkennis en kunde op peil houden middels nascholing voor dierenartsen en assistentes kost veel geld. Ook kan het gaan om de nazorg: wat wordt er gedaan om de dieren warm te houden en hoe worden ze in de gaten gehouden? De lijst is eindeloos. Veel eigenaren verwachten dat overal dezelfde, optimale zorg wordt geleverd, maar helaas is dit niet het geval. Of het verschil in kwaliteit van zorg veroorzaakt wordt door verschillende opvattingen, een verschil in idealisme en mentaliteit of door het uit de grond schieten van prijsvechters, het is een feit dat er behoorlijke verschillen in diergeneeskundige zorg te vinden zijn. Uiteindelijk is de eigenaar degene die moet bepalen wat er aan zorg verleent wordt: U bepaalt zelf naar welke dierenarts u gaat en onder andere voor welke kwaliteit u daarmee kiest. Maar ook een verzekering kan bijdragen.
Door een verzekering af te sluiten voor uw huisdier wordt een groot deel van de rekening vergoed. Hierdoor is het gemakkelijker om een zo optimaal mogelijke behandeling in te stellen. Natuurlijk is een verzekering niet voor iedereen de meest ideale oplossing. Wanneer u alle dierenartskosten gemakkelijk zelf kunt betalen, kan het nuttiger zijn om geld voor diergeneeskundige kosten apart te zetten in plaats van een verzekering af te sluiten. Kunt u de zorg echter niet in één keer betalen, dan kan het zinvol zijn om een verzekering af te sluiten. Mocht u er voor kiezen om zelf geld apart te gaan zetten voor mogelijke kosten, bedenk dan dat als er in het begin veel kosten zijn, voordat u voldoende gespaard hebt, het moeilijker kan zijn om de rekening te voldoen. Dit probleem is er niet bij een verzekering.
Welke verzekering specifiek voor uw huisdier en uw financiële situatie het beste is, is lastig zo aan te geven. Het is wel van belang om een verzekering af te sluiten bij een grote verzekeringsmaatschappij. In het verleden zijn er meerdere kleine verzekeringen failliet gegaan en hebben vervolgens nog een doorstart gemaakt onder een andere naam. Hierbij zijn klanten die al verzekerd waren en betaald hadden de dupe geworden. Tevens hebben dit soort praktijken mensen terughoudend gemaakt voor het afsluiten van huisdierverzekeringen. Het voordeel van grote instanties is dat ze vaak veel ervaring hebben in (humane) verzekeringen en dat ze niet zomaar failliet zullen gaan. Een ander criterium is de dekking. Wat wordt er gedekt, zijn er uitsluitingen, kun je keuzes maken uit verschillende pakketten? Wordt preventieve zorg vergoed? Zijn er rasgebonden uitsluitingen? Verder is de opbouw van het eigen risico van belang: betaalt u dat per keer dat u nota(s) indient bij de verzekering, of bijvoorbeeld per factuur of per jaar? Bij alles moet u een afweging maken wat voor u van belang is en waar u de meeste waarde aan hecht.
Doordat er veel nieuwe verzekeringen bijkomen en er bij de al bestaande verzekeringen nogal wat dingen veranderen, is het lastig voor ons om een verzekeringsmaatschappij te adviseren. Mocht u specifieke vragen hebben over een dekking of het voorkomen van bepaalde aandoeningen, dan kunt u natuurlijk bij onze assistentes aan de balie terecht of kunt u bellen op het telefonisch spreekuur.
De keuze voor het wel of niet verzekeren en bij welke maatschappij blijft echter altijd uw eigen beslissing; en zo hoort dat ook!