Dermasezia

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Dermasezia

1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabricant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:
AST Beheer BV Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: Produlab Pharma BV
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

2. Benaming van het diergeneesmiddel

Dermasezia shampoo voor honden en katten
(miconazolnitraat 20 mg/ml en chloorhexidinedigluconaat 20 mg/ml)

3. Gehalte aan werkzame en overage bestanddelen

Per ml:
Werkzame bestanddelen:
Miconazolnitraat 20 mg
Chloorhexidinedigluconaat 20 mg Heldere kleurloze tot lichtgele oplossing.

4. Indicaties

Voor de behandeling en het onder controle houden van seborroeïsche dermatitis geassocieerd met Malassezia pachydermatis en Staphylococcus intermedius bij honden. Bij katten als hulpmiddel bij de behandeling en het onder controle houden van ringworm ten gevolge van Microsporum canis in combinatie met het gebruik van griseofulvine.

5. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.

6. Bijwerkingen

In het bijzonder honden met atopie en katten met een allergische huidaandoening kunnen een voorbijgaande pruritus en/of erythemateuze reactie ontwikkelen na behandeling.

In uitzonderlijke omstandigheden kan er na behandeling bij honden en katten een huidreactie optreden (jeuk, roodheid).
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden en katten

8. Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Hond: Was 2 maal per week totdat de symptomen afnemen, daarna wekelijks of zo vaak als nodig om de symptomen onder controle te houden. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts.

Kat: Was 2 maal per week gedurende 6-10 weken of zoveel langer totdat de vachtkweek negatief is voor M. canis. De maximale periode van gebruik mag niet langer zijn dan 16 weken.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

Maak de huid en vacht van het dier goed nat met schoon water. Breng hierna op verschillende plaatsen de shampoo aan en masseer deze vervolgens in. Gebruik een hoeveelheid die voldoende is om een laag op de huid en vacht te creëren. Zorg ervoor dat de shampoo ook is aangebracht rond de lippen, onder de staart en tussen de tenen. Laat het dier 10 minuten staan, spoel daarna af met schoon water en laat de huid en vacht op natuurlijke wijze drogen. Doe dit in een warme en tochtvrije omgeving. Deze verpakking is, afhankelijk van de dikte van de vacht, voldoende voor ongeveer 8-16 behandelingen van een hond van 15 kg, of 5-10 behandelingen van een hond van 25 kg of 25 behandelingen van een kat.

10. Wachttermijn

Niet van toepassing.

11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25 0C.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket. Houdbaarheid na eerste opening van de fles: 3 maanden

12. Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Kat:
Het product dient bij ringworm alleen in combinatie met griseofulvine te worden gebruikt. Bij het wassen van katten kan in eerste instantie een toename van M. canis in kweek worden waargenomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Indien het product in contact komt met de ogen, uitspoelen met een ruime hoeveelheid water.
Totdat huid en vacht droog zijn, dient vermeden te worden dat het dier zichzelf likt. Zorg ervoor dat het dier het product niet inademt of dat het product tijdens het wassen in neus of bek terecht komt.

Pups en kittens dienen niet in contact te komen met het moederdier, totdat de huid en vacht droog is.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
– Indien er een bekende overgevoeligheid bestaat voor chloorhexidine, miconazol of één van de hulpstoffen dient voorzichtig met dit product te worden omgegaan.
– Dit product kan oogirritatie veroorzaken. Vermijd contact met de ogen. In geval van contact met de ogen, deze met een ruime hoeveelheid water spoelen. Als de irritatie blijft bestaan, dient contact opgenomen te worden met uw arts.
– Vermijd, onmiddellijk na de behandeling, overmatig aanraken en aaien van de behandelde dieren.
– Ringworm bij de kat is besmettelijk voor de mens. Daarom is het raadzaam om handschoenen te dragen en de armen te bedekken terwijl men de kat wast.
– Wanneer men de kat wast, dient men ter vermijding van langdurig contact met de shampoo, na gebruik de handen voorzichtig te wassen en te drogen. Ga niet boenen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
Dracht:
De combinatie van de shampoo en griseofulvine dient niet te worden toegepast bij drachtige katten, aangezien griseofulvine gecontraïndiceerd is gedurende de dracht.

Lactatie:
Pups en kittens dienen niet in contact te komen met het moederdier, totdat de huid en vacht droog is.

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

13 maart 2013

15. Overige informatie

De verpakking is een polyethyleen fles van 250 ml met polypropyleen schroefdop. REG NL 113047
KANALISATIE
UDA