Rhinigenta drops

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Indien u medicatie van de dierenarts gekregen heeft, kunt u hier de bijsluiter vinden van: Rhinigenta
Rhinigenta drops

Samenstelling

Bevat per ml oplossing: 1,5 mg gentamycine (als gentamycinesulfaat). Beschrijving Gentamycine is een aminoglycoside antibioticum met een bactericide werking tegen zowel grampositieve als gramnegatieve bacteriën. Het werkingsspectrum omvat o.m. Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Proteus spp. en staphylococci. De bactericide werking berust op een remming van de eiwitsynthese in daarvoor gevoelige bacteriën. Natrium edetaat verhoogt de permeabiliteit van de celwand van bepaalde bacteriën voor bepaalde antibiotica, terwijl de combinatie van natrium edetaat met tromethamine de in vitro werking van bepaalde antibiotica potentieert (o.m. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp. en E. coli). De intranasale toediening van deze combinatie kan daardoor vaak betere resultaten geven t.o.v. gentamicine gevoelige bacteriën dan de parenterale toediening van gentamycine alleen. Ook worden hierdoor neurotoxische en nephrotoxische bijwerkingen vermeden die bij parenterale toediening van gentamicine (en andere aminoglycoside antibiotica) kunnen optreden.

Indicaties

Behandeling van (chronische) bacteriële rhinitis bij hond en kat, veroorzaakt door voor gentamicine gevoelige staphylococcen, streptococcen en Pseudomonas spp.

In acht te nemen veiligheidsmaatregelen

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Wachttijd

Geen.

Toedieningswijze en dosering

Voor intranasale toediening bij hond en kat. 6x daags 2-4 druppels van de vloeistof in ieder neusgat druppelen, gedurende minimaal 5 dagen. Klinische verbetering is meestal na ongeveer 3 dagen zichtbaar. Indien na de behandeling wederom nasaal exsudaat optreedt, de behandeling nogmaals gedurende maximaal 5 dagen voortzetten.

Bewaring

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten het bereik van kinderen bewaren.
Bewaartermijn aangebroken flacon: 30 dagen (bij kamertemperatuur).

Verpakking

Druppelflacon met 10 ml.

DIERGENEESMIDDEL

UDA

REG NL 05135