Praktijk

Wanneer je het hebt over “de praktijk” dan is dat een heel ruim begrip. Het bevat een materieel aspect: ons gebouw, de spullen die erin staan. Maar ook een immaterieel deel: de mensen die er werken, de dingen die we kunnen en de manier waarop we werken. Tot dit immateriële deel hoort ook onze visie op ons vakgebied. Ook onze klanten en hun huisdieren horen bij dit deel van onze praktijk. Zonder onze klanten en patiënten hebben wij als praktijk geen bestaansrecht; juist de band met onze klanten, en het feit dat wij een groot deel van die klanten al jarenlang kennen en met hen al heel wat lief en leed gedeeld hebben, maakt onze praktijk tot wat die is.
Over al deze aspecten kunt u informatie terugvinden onder de verschillende stukken op onze website.

Tevens hebben we hier een video geplaatst over onze praktijk.