Behandelkamers / spreekkamers

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: In onze spreekkamers / behandelkamers geven we onze patiënten en klanten de benodigde aandacht.
Onze dierenartsen hebben 2 spreekkamers / behandelkamers tot hun beschikking

De praktijk heeft 2 spreekkamers. Beide zijn voorzien van een behandeltafel die tot bijna op de grond kan zakken, zodat alle honden op de tafel kunnen zonder dat er iemand bij het tillen door zijn/haar rug hoeft te gaan. De tafels zijn voorzien van een beveiligingssysteem voor kinderen en voor dieren die onder de tafel door lopen.
In de behandelkamer leggen we in ons computersysteem vast wat we gehoord, gezien en gediagnosticeerd hebben. Dit is van belang om te allen tijde te kunnen zien wat er eerder speelde. Zo kunnen patronen worden ontdekt en een duidelijk plan worden gevolgd. Onze notities zijn behoorlijk uitgebreid. Hierdoor kunnen we gemakkelijker intern patiënten van elkaar overnemen en ook jaren na dato nog zien wat er destijds speelde.
Met enige regelmaat krijgen we patiëntenkaarten onder ogen van collega’s, waar erg weinig informatie in staat. Op deze manier verliezen en missen we veel informatie, waardoor dingen onnodig dubbel worden uitgevoerd. Niemand kan alles onthouden, dus er zullen dingen gemist worden, als het dossier niet zorgvuldig wordt bijgehouden.

De linker spreekkamer

Deze spreekkamer is groter dan de rechter spreekkamer. Dit is dan ook de kamer waar we bij voorkeur echo’s en ECG’s maken.

Beide behandelkamers

In de spreekkamer bespreken we met u hoe het gaat met uw dier. Als een dier voor vaccinatie komt willen we graag zeker weten dat hij of zij gezond is. En als er wat mankeert, wat zijn dan de specifieke klachten en hoe lang spelen deze al? We bespreken dit uitgebreid met u. In de spreekkamer vindt ook het lichamelijk onderzoek plaats van uw huisdier. Bij de vaccinaties kijken we uw dier volledig na, inclusief de oren en de heupen. Een jaarlijkse uitgebreide check-up van de gezondheidstoestand van het dier geeft veel informatie! We kunnen daarmee problemen op het spoor komen en hoe vroeger je erbij bent des te beter de opties. Ook geeft een goed uitgevoerd lichamelijk onderzoek informatie of we überhaupt wel mogen vaccineren. Wanneer uw dier ziek is onderzoeken we uw dier uitgebreid, toegespitst op de klachten. Naargelang de bevindingen kan het dier dan behandeld worden of kan er een plan gemaakt worden voor verder onderzoek.
Als uw huisdier bij ons wordt opgenomen voor een operatie, gebitsbehandeling, etc., wordt hier meestal nog voor de opname een lichamelijk onderzoek verricht om het narcoserisico goed in te kunnen schatten en zo mogelijk verder te verkleinen. Het is ook mogelijk vooraf bloed te prikken om te zien of hier zaken uit naar voren komen die het narcoserisico kunnen beïnvloeden. Dit werd voorheen enkel gedaan bij de oudere of risicopatiënten, maar ook bij jongere en ogenschijnlijk gezonde dieren zijn we al een aantal keer bijzonderheden tegengekomen. Naargelang onze bevindingen is het mogelijk de narcose specifiek op uw dier aan te passen.
Na het onderzoek vooraf wordt uw dier in één van de opnameruimtes gehuisvest.
Indien uw dier erg bang is in een opnamehok of als u als eigenaar dat prettiger vindt, kan de narcoseprik met u erbij plaatsvinden in de spreekkamer.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Doordat we 2 spreekkamers / behandelkamers hebben, kunnen onze dierenartsen meer dieren tegelijkertijd helpen.