Ga naar de inhoud
hero afbeelding blog

Broodfokkers – Hoe voorkomt u de aankoop van een ‘foute’ pup? 

Broodfok of broodfokkers : veelgehoorde termen die we steeds meer in het nieuws terugzien. Regelmatig zien we bij ons in de dierenartspraktijk puppies afkomstig van dit soort fokkers en het gebeurt niet zelden dat deze pups nogal wat mankeren op het gebied van gezondheid en gedrag. We vinden niet alleen regelmatig parasieten zoals wormen en mijten, ook hebben ze vaker te maken met infecties van de darmen en luchtwegen of een slechte groei. Ook kan achteraf blijken dat het paspoort en de chip niet in orde zijn, of dat de entingen niet zijn gegeven. Daarnaast zien we bij pups van broodfokkers vaker erfelijke problemen terugkomen en zijn ze meestal onvoldoende gesocialiseerd. Dit laatste kan zorgen voor verschillende vormen van ongewenst gedrag.

Bij het horen van de term broodfokker denken we vaak aan verwaarloosde groepen moederloze puppies, in kleine hokjes achter tralies. Maar wist u dat het soms nog behoorlijk lastig kan zijn een broodfokker te herkennen? Malafide handelaars en foute fokkers weten immers precies hoe ze u het beste kunnen misleiden. Met onderstaande tips hopen we u wat handvatten te kunnen bieden wanneer u op zoek bent naar een nieuwe pup, zodat u volop van uw nieuwe gezinslid kan genieten en niet achteraf geconfronteerd wordt met onaangename verrassingen.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Broodfokkers: zo'n schattige pup is haast niet te weerstaan.
Tip 1 – aantal nestjes

Kijk hoeveel nestjes de fokker heeft. Gaat het om een gelegenheidsnestje bij mensen thuis of zijn er meerdere nestjes aanwezig? Hoe meer nestjes, hoe minder tijd de fokker aan elke pup kan besteden, dus hoe groter de kans dat de hondjes onvoldoende gesocialiseerd worden. Daarnaast richten de meeste goede fokkers zich vaak op het fokken van één of soms twee verschillende rassen. Zijn dit er meer, dan kan dit ook in de richting wijzen van broodfok.

Tip 2 – moederhond

Is de moeder bij de pups aanwezig? Als de moeder bij haar pups is kunt u zien hoe zij met haar nestje omgaat. Ook kunt u aan de melkklieren zien of zij daadwerkelijk de moeder is en zegt haar conditie iets over de zorg die zij van de fokker ontvangt. De moeder is erg belangrijk voor de socialisatie van de hondjes. Daarnaast mogen pups pas bij de moeder weg vanaf dat zij 7 weken oud zijn. Er kunnen tal van argumenten worden verzonnen door de fokker waarom de moeder ‘even’ niet aanwezig zou zijn. Ons advies is echter geen risico te nemen en nooit een pup te kopen uit een dergelijk nestje. Probeer desnoods een afspraak te maken met de fokker om terug te komen als de moeder er wel is.

Tip 3 – het nestje

Bekijk alle pups uit het nestje. Liggen ze op een schone ondergrond, bij mensen in huis? Het is belangrijk dat de pups al van jongs af aan wennen aan alle dingen die zich binnenshuis afspelen om te voorkomen dat ze later angstig worden.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Broodfokkers weten heel goed hoe schattig pups zijn.

Gezonde, goed gesocialiseerde pups zijn nieuwsgierig en zullen naar u toekomen.

Zijn de pups angstig of reageren ze erg angstig op normale omgevingsgeluiden, dan is de socialisatie niet in orde. Belangrijk is ook niet te kiezen voor de kleinste of wat bangere pup, omdat deze erg schattig is of omdat u deze graag wilt redden. Dergelijke pups maken vaak een moeilijke start en kunnen uiteindelijk voor problemen gaan zorgen.

Tip 4 – administratie

Het leukste is natuurlijk een mooie, gezonde en nieuwsgierige pup direct mee naar huis te nemen. Echter, er zijn nogal wat verplichtingen. Pups moeten minstens 7 weken oud zijn om weg te mogen bij de moeder, en alle pups moeten vóór die leeftijd gechipt zijn. De chip moet geregistreerd staan op de naam van de fokker. Vraag de fokker om een registratiebewijs! Nederlandse chipnummers beginnen met de cijfers 528. Ook is het belangrijk dat de pups op 6 weken hun eerste inenting hebben gehad, vraag ook hier een bewijsje van, in de vorm van een vaccinatieboekje of paspoort. De paspoorten/vaccinatieboekjes moeten goed ingevuld zijn wat betreft; de gegevens van de eigenaar, de beschrijving van het dier, merking van het dier (geseald) en afgifte van het paspoort (meestal zijn dit bladzijde 4 tot en met 7). Controleer daarnaast of de pups ontwormd zijn.

Tip 5 – erfelijke aandoeningen

Geeft de fokker aan dat de pups en/of de ouders zijn getest op bepaalde erfelijke aandoeningen, vraag hier dan een bewijs van!

Tip 6 – communicatie met de fokker

Het kan erg informatief zijn te letten op hoe de fokker met de pups omgaat, maar zeker ook hoe hij met u omgaat. Een goede fokker met liefde voor zijn pups wil dat de pups een goed thuis krijgen, en zal ook vragen aan u stellen. Hij zal u ook informatie kunnen geven over de belangrijkste dingen om op te letten na de aanschaf van de pup, qua socialisatie en gezondheid. Een goede fokker geeft u daarnaast ruimschoots de tijd de pups te bekijken en vragen te stellen, en zal u niet meteen willen laten beslissen over het wel of niet aanschaffen van de pup.

Tip 7 – koopcontract

Vraag de fokker om een duidelijk koopcontract waarin duidelijk zowel uw als zijn rechten en plichten staan vermeld.

Tot slot

De broodfokkerij is wijdverspreid en het gebeurt niet zelden dat nestjes met pups vanuit het buitenland illegaal bij fokkers in Nederland terecht komen. Daarnaast zijn er ook in Nederland broodfokkers die hun teefjes als productiedieren inzetten om meerdere nestjes per jaar voort te brengen en zo hun geld te verdienen, met weinig aandacht voor de gezondheid van moeder en pups.

Laat u vooral niet misleiden door aantrekkelijke advertenties en termen als ‘UBN nummer’ en ‘KvK-inschrijving’! Niet alle advertenties met veelbelovende termen en schattige foto’s zijn wat ze lijken, en websites en zelfs de fokkerij zelf kunnen er op het eerste oog heel betrouwbaar uitzien.

Alle fokkers zullen aangeven dat de pups en hun ouders gezond en goed gesocialiseerd zijn. Er kan bijvoorbeeld worden gezegd dat de pups in een huiselijke omgeving zijn opgegroeid, of afkomstig zijn van een nestje bij mensen thuis. Echter, de pups bij broodfokkers zijn vaak afkomstig uit het buitenland, uit grote fokstallen, met onbekende achtergrond en gezondheid. Houd daarom altijd bovenstaande tips in uw achterhoofd en probeer nooit overhaast een beslissing te nemen wanneer u een schattige pup in uw handen gedrukt krijgt.

Laat u nooit onder druk zetten door een fokker, en probeer niet na één bezoek te beslissen. Vaak kunt u een beter inschatting maken van de situatie als u meerdere keren op bezoek bent geweest. Een betrokken fokker zou u de ruimte hiervoor moeten geven.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Broodfokkers, laat u niet opjagen.

Wanneer een fokker zich negatief uitlaat over andere fokkers of rasverenigingen, vraag u zich dan af wat hier de reden voor kan zijn. Wellicht is deze fokker niet geneigd bepaalde onderzoeken naar erfelijke afwijkingen te laten uitvoeren die bij het betreffende ras  wel belangrijk zijn.

Tot slot is het belangrijk om broodfokpups niet te willen redden. Zolang deze pups verkocht worden, blijft de broodfok in stand en zal er in foute nestjes gehandeld blijven worden. Dit ten koste van de moederdieren en hun pups.

Dus bent u op zoek naar een leuke pup? Kies verstandig! En mocht u ooit in een situatie terecht komen die u niet helemaal vertrouwt, neem dan contact op met de KNMvD of de NVWA op zodat zij u kunnen adviseren.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Broodfokkers zijn niet altijd even makkelijk te herkennen.