Algemeen

Bij het gebruik van www.dierenkliniektiel.nl stemt u in met deze disclaimer.
Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de hele website.

Het doel van de website www.dierenkliniektiel.nl is het verstrekken van informatie aan onze klanten, over onder andere dierziekten, medicijnen en de praktijk. De dierenkliniek is voortdurend bezig de website te verbeteren en uit te breiden. Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt uiterst zorgvuldig.

Aanpassingen

De informatie op www.dierenkliniektiel.nl wordt regelmatig aangevuld of aangepast, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving vooraf worden doorgevoerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Dierenkliniek Tiel-Drumpt aan de samenstelling en het functioneren van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig is, niet actueel is of onjuistheden of typefouten bevat. Ook kunnen wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos functioneert.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Ook zal Dierenkliniek Tiel-Drumpt er niet voor kunnen instaan dat de informatie op www.dierenkliniektiel.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige impliciete garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij twijfel over de gezondheid, medicatie of de behandeling van uw dier dient u altijd een dierenarts te raadplegen.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid:

  • voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van naar hen gestuurde e-mails/contactformulieren;
  • voor alle andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd moeten worden;
  • voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.
Links naar andere sites

Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. Dierenkliniek Tiel-Drumpt heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt aangeboden. Dierenkliniek Tiel-Drumpt aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks, de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan of de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Cookies

De website van Dierenkliniek Tiel-Drumpt maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website en voor de statistiek. Door gebruik te maken van de website accepteert u de cookies.

Copyright

De volledige content die op www.dierenkliniektiel.nl wordt weergegeven is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Dierenkliniek Tiel-Drumpt gereproduceerd, verspreid, bewerkt of gebruikt worden.

Indien teksten na schriftelijke toestemming van Dierenkliniek Tiel-Drumpt gebruikt mogen worden, dan is dit uitsluitend toegestaan met bronvermelding.

De foto’s op de site van Dierenkliniek Tiel-Drumpt zijn gemaakt door medewerkers van de dierenartspraktijk, van bedrijven of collega’s en soms zijn het stockfoto’s. Deze foto’s mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gereproduceerd of gebruikt.
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.