Konijn

Konijn

Konijnen nemen een steeds belangrijkere rol in als gezelschapsdier. Een deel van de vaak voorkomende gezondheidsproblemen kunnen mogelijk worden voorkomen wanneer een aantal punten in gedachten worden gehouden.
BlogContactgegevens

Konijnen nemen een steeds belangrijkere rol in als gezelschapsdier. Een deel van de vaak voorkomende gezondheidsproblemen kunnen mogelijk worden voorkomen wanneer een aantal punten in gedachten worden gehouden.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: In deze tabel kunt u algemene informatie terugvinden over het konijn.* Een vrouwelijk dier is geslachtsrijp wanneer ze succesvol bevrucht kan worden. Dit betekent niet dat dit het meest ideale tijdstip is voor het dier om drachtig te worden. **Met fokrijp wordt de leeftijd aangegeven waarop de dieren voldoende ontwikkeld zijn om jongen te krijgen. NB: Bij alles in deze tabel gaat het om gemiddelden (verschillen kunnen bijvoorbeeld optreden door verschillen in ras).

Konijnen zijn een ster in het uitzoeken van wat ze lekker vinden. Meestal laten ze daardoor een deel van het voer liggen, met als gevolg een onevenwichtige voeding. Om deze reden zijn zaadmengsels vaak minder geschikt dan voer. Beter is het om voer te nemen bestaande uit 1 soort korrel waar alles inzit. Hierdoor is selectie onmogelijk geworden. Ook hierin zijn weer verschillende soorten beschikbaar, informatie hierover kan verkregen worden aan de balie van onze kliniek.

Hiernaast zijn konijnen gevoelig voor voederwisselingen, dus te allen tijde dienen ze geleidelijk aan nieuw voer te wennen. Het belangrijkste voer is en blijft hooi en stro. Alle zadenmengsels en korrels zijn eigenlijk krachtvoeders. Deze zijn wel nuttig en zelfs belangrijk voor sommige bestanddelen, maar moeten beperkt gegeven worden; ongeveer 20-30 gram per kilogram konijn per 24 uur. Daarnaast zijn er verschillende groenten die beter niet gegeven kunnen worden en sommige andere weer wel, maar ook hier geldt met mate.

Resumerend:

  • Onbeperkt hooi/gras (pas wel op met jong gras).
  • Pellets maximaal 20-30 gr per kilogram konijn per dag.
  • Geen plotselinge dieetwijzigingen.
  • Liever geen gemengd voer.
  • Geen kool, sla, komkommer, tomaat, , klaver, zacht fruit.
  • Wel: 3 soorten groenten per dag, zoals: boerenkool, bloemkoolblad, bietenloof, wortel+loof, lof, andijvie, weegbree, wortels, appels, beuk, wilg, broccoli.
  • Het wel of niet geven van paardebloem wisselt per auteur, dus daar is geen eenduidig advies over te geven.

Zoals bij honden en katten het al heel gewoon is om te ontwormen en te ontvlooien, zo zijn er ook parasieten bij het konijn die behandeld kunnen en moeten worden.

Indien u een jong konijntje heeft zijn met name de parasieten in de ontlasting van belang. Het gaat dan vooral om de coccidiën. Dit zijn parasieten die veel volwassen konijnen meedragen zonder dat ze er problemen mee te hebben. Echter, jonge konijntjes kunnen er makkelijk aan dood gaan. Met name de combinatie van stress en de aanwezigheid van deze parasieten is een probleem. Daarom is het heel belangrijk om, wanneer u een nieuw konijntje in huis haalt, na ongeveer 7-9 dagen ontlasting te laten onderzoeken. Of indien de ontlasting wat aan de dunne kant is eerder. Deze parasiet is namelijk in staat om de darmwand fors te beschadigen. Helaas is het ook mogelijk dat de parasiet vrijwel alleen in de lever zit en deze kan beschadigen. Het konijntje gaat dan dood zonder dat er iets in de ontlasting te zien is.

Andere parasieten die in de ontlasting aangetroffen kunnen worden zijn wormen en ook deze kunnen bestreden worden.
Behalve parasieten in de ontlasting kunnen er ook parasieten op de vacht aangetroffen worden. Indien u ziet dat het konijntje jeuk heeft, met of zonder witte schilfers in de vacht, is het verstandig om ernaar te laten kijken. Onder de microscoop zijn mijten en luizen vaak gemakkelijk te zien.

Eventueel besmet stro/hooi kan ontdaan worden van parasieten door het in te vriezen. Er zijn ook dierenwinkels die gestoomd stro verkopen.

Voor honden en katten is vaccineren heel gewoon geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van de ernstige ziekten nauwelijks meer voorkomt. Bij konijnen is het ook mogelijk om tegen ernstige ziekten te vaccineren. Het gaat hier om de ziekten Myxomatose en VHD (Viral Hemorrhagic Disease).

Myxomatose
Myxomatose behoort tot de pokkenvirussen en veroorzaakte oorspronkelijk alleen milde verschijnselen. Nadat het in Australië werd geïntroduceerd om de konijnenplaag daar onder controle te krijgen, verspreidde zich het razendsnel naar Europa. Myxomatose is vrijwel altijd dodelijk, met zwelling van het slijmvlies van de ogen, de neus en de genitaalopening.
Preventie
Het is mogelijk tegen myxomatose te vaccineren met het middel Nobivac® Myxo-RHD. Dit is een combinatievaccin tegen zowel Myxomatose als VHD type 1. Dit kan al vanaf 5 weken leeftijd en geeft een immuniteit van één jaar. Het vaccin dient ter vermindering van de sterfte en de ernst van de verschijnselen van myxomatose. Het betreft een individueel verpakt vaccin, waardoor er zelf een tijdstip en dag gekozen kan worden voor de vaccinatie en u niet afhankelijk bent van eventuele entmiddagen.

VHD (Viral Hemorrhagic Disease) / RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease)
Viral Hemorrhagic Disease is een uiterst besmettelijk virus, wat via stekende insecten, via ratten en muizen en door direct contact kan worden overgedragen. Konijnen worden dood aangetroffen zonder voorgaande verschijnselen, maar er kan ook bloederige ontlasting optreden, waarna ze binnen 24 – 48 uur overlijden. In Nederland kwam tot december 2015 alleen type 1 voor. In december 2015 was er een uitbraak van een nieuw type VHD; type 2.
Preventie
Vaccinatie tegen VHD-1 was al jaren mogelijk door middel van een combinatievaccin tegen Myxomatose en VHD. Dit geeft een bescherming van 1 jaar en kan vanaf 5 weken leeftijd gegeven worden. Het vaccin tegen VHD-2 was oorspronkelijk niet in Nederland verkrijgbaar of geregistreerd. In Europa echter wel, waardoor we op dit moment het vaccin uit Spanje gebruiken. Dit vaccin, Cunipravac®, heeft een booster nodig na 6 weken en is dan 6 maanden werkzaam tegen VHD-2. Konijnen vanaf een leeftijd van 4 weken kunnen gevaccineerd worden. Cunipravac® wordt geleverd in een flacon waar 10 dieren mee gevaccineerd kunnen worden. De houdbaarheid van de vloeistof is echter beperkt tot 8 uur, waardoor we genoodzaakt zijn de aloude Konijnen-entmiddagen weer in het leven te roepen voor vaccinatie tegen VHD-2.
Helaas laat de beschikbaarheid van de verschillende vaccins te wensen over en zullen we moeten werken met wat voor handen is. Hierdoor kan het vaccinatie schema nog wel eens veranderen.

Het steriliseren van de hond op relatief jonge leeftijd kan veel voordelen bieden met betrekking tot de gezondheid.

Dit blijkt ook op te gaan bij het konijn. Ondanks dat de risico’s van een operatie bij een konijn iets hoger zijn dan bij de hond kunnen ze, in tegenstelling wat sommigen denken, prima geopereerd worden.

Het blijkt dat 50-80% van de vrouwelijke konijnen ouder dan 4 jaar baarmoederkanker heeft. De baarmoederkanker van het konijn is erg kwaadaardig en zaait uit in het lichaam. Een oplossing is het relatief jong steriliseren. ( tussen de 6 mnd en 1 jaar leeftijd).

Wat de mannelijke konijnen betreft zijn de gezondheidsrisico’s van het niet castreren zeer gering. Meestal is de overdreven sexuele drift de reden om tot castratie over te gaan.

Heeft uw huisdier ergens last van? Aarzel niet en laat het ons weten.