Ga naar de inhoud
hero afbeelding blog

Designerdieren, een genot of een gevaar?

Designerdieren

Enige tijd geleden was er extra aandacht voor de gezondheidsproblematiek van bepaalde honden- en kattenrassen. De rasstandaarden van zowel honden als katten zijn de afgelopen tientallen jaren erg veranderd. Daardoor zijn er steeds meer raskenmerken ontstaan die eigenlijk erfelijke afwijkingen zijn en de gezondheid van het dier in gevaar brengen. Daarnaast ontstaan er steeds meer ‘ designerdieren ’, oftewel nieuwe rassen met bijzondere eigenschappen die het resultaat zijn van kruisingen van dieren met een erfelijke aandoening. 

De wet

Per 1 juli 2014 is in Nederland een wet van kracht geworden die de fok van dieren, waarbij de gezondheid en het welzijn van ouders of nakomelingen in het gedrang komt, verbiedt. Deze wet staat in het ‘Besluit houders van dieren’. Het besluit stelt: “..bij het fokken van dieren moet worden voorkomen dat ernstige erfelijke afwijkingen, ziekten en schadelijke uiterlijke kenmerken aan nakomelingen worden doorgegeven..”. Tot nu toe is er weinig handhaving van deze wet geweest, maar in de politiek, bij belangenorganisaties en in onze beroepsgroep neemt de aandacht voor dit onderwerp toe. Het lijkt erop dat de regels in de toekomst strenger gehandhaafd zullen worden. Daarom willen we hier een item aan besteden.

Enkele voorbeelden

Als we naar de reguliere rassen kijken, zoals bijvoorbeeld de Perzische kat, dan zien we dat het uiterlijk van dit ras erg veranderd is. Ook de officiële regels, die stellen hoe een ras eruit moet zien (de ras standaard) is mee veranderd. Kijk maar naar de foto’s hieronder, waar de Pers vroeger en nu te zien is. 

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Designerdieren, een genot of een gevaar? De Perzische kat vroeger.
De Perzische kat vroeger (bron: raskattenwijzer)
Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Designerdieren, een genot of een gevaar? De schedel van de vroegere Pers.
De schedel van de vroegere Perzische kat (bron: raskattenwijzer)
Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Designerdieren, een genot of een gevaar? De Perzische kat nu.
De Perzische kat nu (Bron: raskattenwijzer)
Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Designerdieren, een genot of een gevaar? De schedel van de huidige Perzische kat.
De schedel van de huidige Perzische kat (bron: raskattenwijzer)

U kunt zien dat de snuit veel korter en platter is geworden en de oortjes veel kleiner. De neus staat nu midden tussen de ogen in plaats van een stuk eronder. De schedel is volledig veranderd. Deze kenmerken voldoen aan een schoonheidsideaal, maar kunnen bij de Pers bijvoorbeeld benauwdheid (snurken), traanogen en gebitsproblemen geven.

Een ander voorbeeld van een designerkat is de Munchkin. Dit is een kattenras met een erfelijke afwijking, achondroplasie, waarbij er abnormale kraakbeenvorming is en er dwerggroei optreedt.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Designerdieren, een genot of een gevaar? De red Munchkin
De Munchkin

Dit ras heeft dan ook hele korte pootjes, wat sneller leidt tot gewrichts- en slijtageproblemen (artrose) waarmee een kat niet meer zijn normale kattengedrag kan vertonen. Wanneer deze katten niet op de juiste manier worden gekruist, kunnen nog ernstiger afwijkingen ontstaan zoals afwijkingen aan de wervels of het borstbeen.

Laat u informeren

Helaas zien we in de spreekkamer nog te vaak dieren die door onverantwoord fokken met chronische gezondheidsproblemen kampen. En uiteraard willen we de dieren juist zo gezond mogelijk houden! De regels voor de fok zullen in de toekomst daarom strenger gaan worden. Laat u zich bij de aanschaf van een rashond of kat vooraf altijd goed informeren over de eigenschappen en de gezondheid van het ras. Een fijn hulpmiddel hierbij zijn de ‘huisdierenbijsluiters’ en ‘rasbeschrijvingen’ van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Deze gratis documenten bevatten ook alle wettelijk verplichte informatie. Zo kunt u helpen de rassen gezond te houden!