Cavasan

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Cavasan

CAVASAN OOGZALF

Diergeneesmiddel UDA

Samenstelling

Bevat per gram zalf: 20 mg chlooramfenicol en 15.000 I.E. vitamine A.

Beschrijving

Cavasan oogzalf is een homogene zalf en bevat als werkzame bestanddelen chlooramfenicol en vitamine A. Chlooramfenicol is een antibioticum met een bacteriostatische werking tegen vele grampositieve en gramnegatieve bacteriën, mycoplasmen, ricketsiën en chlamydiën. Chlooramfenicol is echter niet werkzaam tegen Pseudomonas aeruginosa. Door een goede verdeling en een groot penetratievermogen leent chlooramfenicol zich uitstekend voor de behandeling van oppervlakkige en inwendige infecties van de oogbol.
Vitamine A zorgt voor instandhouding en regeneratie van het cornea-epitheel. CAVASAN oogzalf is gemakkelijk en veilig toe te passen en kan bij kamertemperatuur uit de tube op de oogbol worden “gedruppeld”.

Indicaties

Infecties van het oog veroorzaakt door voor chlooramfenicol gevoelige micro-organismen zoals voorkomend bij purulente conjunctivitis en ulcera van de cornea.

Contra-indicaties

Pseudomonas infectie.

Toedieningswijze en dosering

Uitsluitend bestemd voor uitwendige toepassing op het oog bij honden en katten.
Minimaal vier maal per dag een kleine hoeveelheid van de zalf aanbrengen in de conjunctivaalzak, tot volledige genezing is bereikt.

In acht te nemen veiligheidsmaatregelen
In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het hematopoëtisch systeem en mogelijke sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Bewaring

Niet bewaren boven 25°C en niet invriezen. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Aangebroken tube direct gebruiken.

Verpakking

Tube (met canule) met 5 gram en 7,5 gram.

REG NL 04006

Registratiehouder:
AST Beheer B.V., Oudewater