Cavasan oogzalf

1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:
AST Farma BV
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Produlab Pharma BV, Raamsdonksveer

2. Benaming van het diergeneesmiddel 

Cavasan oogzalf 5 / 7,5 g voor honden en katten

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Cavasan oogzalf

Cavasan oogzalf 5 gram

3. Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per gram oogzalf:

Werkzame bestanddelen:

chlooramfenicol 20 mg
vitamine A. 15.000 IE

4. Indicaties

Infecties van het oog veroorzaakt door voor chlooramfenicol gevoelige micro-organismen zoals voorkomend bij purulente conjunctivitis en ulcera van de cornea.

5. Contra-indicaties

Pseudomonas infecties
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

6. Bijwerkingen

Geen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is 

Hond en kat

8. Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg 

Minimaal vier maal per dag een kleine hoeveelheid van de zalf aanbrengen in de conjunctivaalzak, tot volledige genezing is bereikt.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

Uitsluitend bestemd voor uitwendige toepassing op het oog bij honden en katten.

10. Wachttijd

Niet van toepassing.

11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25º. Beschermen tegen vorst. Aangebroken tube direct gebruiken. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

12. Speciale waarschuwingen

In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het hematopoëtisch systeem en mogelijke sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan 

Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen te worden.

14. De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

4 mei 2018

15. Overige informatie

REG NL 4006

KANALISATIE
UDD