Equimectin 600

 

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Indien u medicatie van de dierenarts gekregen heeft, kunt u hier de bijsluiter vinden van: Equimectin 600

Smakelijke gel voor orale toediening
Diergeneesmiddel Vrij

Samenstelling

Bevat per dosering: 12 mg ivermectine.

Beschrijving

EQUIMECTIN® 600 bevat als werkzaam bestanddeel ivermectine. Ivermectine behoort tot de groep van avermectinen, chemotherapeutica die wat betreft hun structuur overeenkomen met macrolide antibiotica (macrocyclische lactonen). Ze zijn niet duidelijk werkzaam tegen bacteriën of schimmels. Ivermectine is zeer lipofiel en daardoor bijna onoplosbaar in water. Avermectinen interfereren met de neurotransmitters glutaminezuur en gamma-amino-boterzuur (GABA) waardoor
storingen in de zenuwsignaaltransmissie optreden (opening van de chloride-ionkanalen). Dit resulteert in verlamming en uiteindelijk de dood van gevoelige parasieten. Bij zoogdieren passeren ze slechts in geringe mate de bloed-hersenbarrière (basis van selectieve toxiciteit). Ivermectine is werkzaam tegen maagdarmwormen, longwormen en ectoparasieten (o.m. horzellarven, bloedzuigende luizen, teken en mijten). Resistentie is aangetoond bij enkele nematoden
(o.m. Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta en Trichostrongylus colubriformis). Resistentie bij gevoelige ectoparasieten is (nog) niet bekend. Ivermectine resistente wormspecies vertonen partiële kruisresistentie (potentieverschillen tussen derivaten) met andere avermectinen en milbemycinen.

Diersoort

Paard (veulen en volwassen paard).

Indicaties

Bestrijding van endo- en ectoparasieten, met name
– maagdarmnematoden:
Strongylus vulgaris, volwassen stadia en arteriële larvale stadia; Strongylus edentatus, volwassen stadia en weefsel stadia; Strongylus equinus, volwassen stadia; Cyathostomum spp.; Cylicocyclus spp.; Cylicostephanus spp.;
Cylicodontophorus spp.; Gyalocephalus spp.; Oxyuris equi; Parascaris equorum, volwassen stadia; Trichostrongylus axei, volwassen stadia; Habronema muscae, volwassen stadia; Strongyloides westeri;
– huidnematoden (microfilariae):
Onchocerca spp.;
– longnematoden:
Dictiocaulus arnfieldi, volwassen stadia en L4stadia;
– horzels:
alle larvale stadia van Gastrophilus spp.;
– dermatoses door:
Habronema spp., Draschia spp, Onchocerca spp.

Contra-indicaties

Geen.

Bijwerkingen

Geen.

Toedieningswijze en dosering

Uitsluitend bestemd voor orale toediening.
De dosering bedraagt éénmalig 0,2 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht.
De doseerinjector bevat 120 mg ivermectine wat voldoende is voor de behandeling van 600 kg lichaamsgewicht.
Elk gewichtsstreepje op de zuigerstang (= 1 dosering) zorgt voor voldoende product ter behandeling van 60 kg lichaamsgewicht.

Voorzorgen

Geen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Paarden van alle leeftijden, met inbegrip van merries en dekhengsten, kunnen veilig met dit middel worden behandeld.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en
andere vormen van interactie

Niet toepassen in combinatie met middelen die hetzelfde werkingsmechanisme bezitten.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij driemaal de therapeutische dosering zijn geen klinische
verschijnselen waargenomen.

Wachttijd(en)

Paard: 18 dagen voor de slacht.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Bij de toepassing direct huidcontact vermijden.

Uiterste gebruiksdatum

Zie vermelding op de verpakking.

Bewaarvoorschrift

Niet bewaren boven 25°C; bewaren in de originele verpakking.
Niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verpakking

Kunststof doseerinjector met 10 doseringen à 1 gram per
dosering.

REG NL 09951
Registratiehouder

AST Beheer B.V., Oudewater
Status:
22/07/2003