Perlutex 5 mg tabletten

1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
DK-7171 Uldum
Denemarken

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Haupt Pharma Münster GmbH
Schleebrüggenkamp 15
48159 Münster Duitsland

2. Benaming van het diergeneesmiddel 

Perlutex 5 mg tabletten voor honden en katten.

3. Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel:
Per tablet:
Medroxyprogesteronacetaat        5 mg

Hulpstoffen:
Gelatine,
Lactose,
Zetmeel
Magnesiumstearaat
Talk

4. Indicaties

Hond: Onderdrukking van de loopsheid.
Kat: Onderdrukking van de krolsheid.

5. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij:

  • Dieren die nog niet geslachtsrijp zijn.
  • Dieren die (mogelijk) drachtig zijn.
  • Dieren met vaginale uitvloeiing ten gevolge van infecties of bij verschijnselen van cysteuze endometriumhyperplasie.
  • Dieren met mammatumoren of diabetes mellitus.
  • Later dan 3 dagen na het begin van de loopsheid.
  • Als de poes krols is.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

6. Bijwerkingen
  • Tijdelijke gewichtstoename.
  • Kans op het ontstaan van mammatumoren, acromegalie (hond), cysteuze endometrium hyperplasie (CEH), diabetes mellitus.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is 

Hond, kat.

8. Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg 

Orale toediening.

Kortdurende onderdrukking van de loopsheid bij de hond:
2 tabletten per dag gedurende 4 dagen, gevolgd door 1 tablet per dag gedurende 12 dagen. De dosis moet verdubbeld worden voor honden die meer dan 15 kg wegen.
De behandeling mag pas gestart worden na duidelijk optreden van pro-oestrale bloeding.

Langdurige onderdrukking van de krolsheid bij de kat:
1 tablet per dier per week op een vastgestelde dag.
De toediening moet beginnen tijdens anoestrus of dioestrus, onderdrukking treedt op zolang de toediening wordt voortgezet.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

Niet van toepassing.

10. Wachttijd

Niet van toepassing.

11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C.

Niet in koelkast of vriezer bewaren.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de doos.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

12. Speciale waarschuwingen

Geen.

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan 

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

01 september 2021

15. Overige informatie

Verpakkingsgroottes:
20 tabletten
100 tabletten

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

REG NL 8022

KANALISATIE

UDA

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Dechra Veterinary Products
BV Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Nederland