Rimadyl tabletten

RIMADYL ® SMAKELIJKE TABLETTEN 20/50/100 mg voor honden.

1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:
Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve België

2. Benaming van het diergeneesmiddel

RIMADYL ® SMAKELIJKE TABLETTEN 20/50/100 mg

3. Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

1. Werkzaam bestanddeel:
Elke tablet bevat als werkzaam bestanddeel respectievelijk 20, 50 of 100 mg carprofen

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Bijsluiter rimadyl 100 mg

4. Indicaties

Ter vermindering van ontsteking en pijn bij de hond bij zowel acute als chronische aandoeningen van spieren en skelet, zoals osteoarthritis, alsook ter bestrijding van post-operatieve pijn.

5. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren die lijden aan hartaandoeningen, lever- of nieraandoeningen, wanneer er aanwijzingen zijn voor gastro-intestinale ulceratie of bloedingen, bloedafwijkingen of overgevoeligheid voor het product.

6. Bijwerkingen

Zoals ook voor andere NSAID’s kunnen incidenteel de volgende bijwerkingen worden geconstateerd: braken, diarree, gebrek aan eetlust, gastro-intestinale ulceratie en bloeding. Zeer zelden worden levertoxiciteit, disorientatie, rusteloosheid, nierproblemen en huidproblemen gezien. In uiterst zeldzame gevallen is sterfte geconstateerd. Wanneer zich bijwerkingen voordoen, dient de therapie direct gestaakt te worden en het dier, indien nodig, aanvullend behandeld te worden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond

8. Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

DOSERING:

 • Dosering voor alle indicaties: 4 mg/kg lichaamsgewicht, 1x daags: zie doseringstabel.
 • Bij post-operatief gebruik kan, om de pijnstillende en anti-inflammatoire behandeling post operatief uit te breiden, de parenterale therapie met Rimadyl Injectievloeistof na 24 uur gevolgd worden door Rimadyl Smakelijke tabletten gedurende 5 dagen.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Bijsluiter van Rimadyl tabletten voor de hond

TOEDIENINGSWIJZE:
Voor orale toediening.
Rimadyl ® Smakelijke tabletten zijn goed van smaak en worden door de meeste honden graag opgenomen.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening
 • De voorgeschreven dosis dient niet te worden overschreden.
 • Geen andere NSAID tegelijkertijd toedienen of binnen 24 uur na toediening van carprofen.
 • Carprofen bindt zich in hoge mate aan plasmaeiwitten, waardoor het concurreert met andere middelen die ook sterk plasma-eiwit gebonden zijn. Dit kan leiden tot toxische effecten.
 • Niet gebruiken bij gedehydreerde, hypovolaemische dieren of bij dieren met hypotensie omdat er dan een potentieel risico bestaat op verhoogde renale toxiciteit.
 • Niet tegelijk gebruiken met potentiëel nefrotoxische medicijnen.
 • Bij gebruik als ontstekingsremmend middel bij ontstekingen van bacteriële oorsprong dient tevens een antimicrobiële therapie ingesteld te worden.
 • Bij gebruik bij dieren jonger dan 6 weken of bij oude dieren indien nodig de dosering aanpassen en de patient intensief controleren.
10. Wachttijd

Niet van toepassing

11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren of invriezen. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen en huisdieren bewaren.

12. Speciale waarschuwingen
 • Alleen voor gebruik bij de hond. Niet gebruiken bij katten.
 • Daar de Rimadyl ® Smakelijke tabletten graag gegeten worden, dienen ze op een veilige plaats bewaard te worden. Als er grote hoeveelheden opgenomen worden, kunnen er ernstige bijwerkingen ontstaan. Als u uw hond (of kat) er van verdenkt meer Rimadyl ® Smakelijke tabletten dan de voorgeschreven dosis te hebben opgenomen, neemt u dan contact op met uw dierenarts.
 • De veiligheid van Rimadyl ® Smakelijke tabletten toegediend tijdens de dracht is nog onvoldoende onderbouwd.
13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

14. De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

29 augustus 2013

15. Overige informatie

Eigenschappen: Rimadyl ® behoort tot de groep der niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) en heeft vooral sterke analgetische en antipyretische en daarnaast ook anti-inflammatoire eigenschappen. De werking berust op een remming van het enzym cyclooxygenase in de arachidonzuur cascade van de prostaglandinesynthese. In vitro is er de grootste activiteit bij het remmen van cyclo-oxygenase 2. Bij de therapeutische dosering is echter de remming van de cyclo-oxygenase, gemeten in het bloed, te verwaarlozen. Het werkingsmechanisme van carprofen is dan ook niet geheel bekend. Na orale toediening worden maximale plasmaspiegels bereikt na 1–3 uur.

KANALISATIE

REG NL 10021 (20 mg tabletten)
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – UDA

Container met tabletten die 20, 50 of 100 mg carprofen bevatten, afgesloten met een voor kinderen beveiligde schroefdop.
Verpakkingen van 20 en 100 tabletten.