Ga naar de inhoud
hero afbeelding blog

Titeren

Een aanvulling op het eerdere stuk over titeren

Zoals bekend kan er bij ons in de praktijk via titeren bepaald worden of er nog voldoende antilichamen aanwezig zijn tegen bepaalde ziekten waartegen honden en katten gevaccineerd worden. Met deze test krijgen we zekerheid of een dier nog beschermd is. Is dit het geval, dan hoeft de hoeft de vaccinatie niet herhaald te worden.

Er was voorheen nog wat onduidelijkheid over hoe lang de bescherming bewezen is na een positieve titerbepaling. In onze dierenkliniek volgen wij de consensus van de microbiologen van de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde. Dit houdt het volgende in:

  • Bij dieren die alle kitten- of puppy-vaccinaties hebben gehad en waarbij de vaccinatie op 1 jaar leeftijd is geboosterd, kan er via titeren op 4 jaar leeftijd gecheckt worden of de cocktailvaccinatie nog voldoende bescherming geeft. Is dit het geval, dan is deze bescherming voor 3 jaar gevalideerd (dit in tegenstelling tot voorgaande bepalingen, waarbij 1 jaar werd aangehouden). De volgende titratie hoeft dan pas op 7 jaar leeftijd uitgevoerd te worden.
  • Als een dier niet alle basisvaccinaties heeft gehad, dan is de test voor 1 jaar gevalideerd en moet de bloedcontrole na 1 jaar herhaald worden om te checken of er nog voldoende antilichamen aanwezig zijn.

Let op: voor de ziekte van Weil en Kennelhoest (leptospirose en bordetella + parainfluenza) kan niet getitreerd worden. Deze vaccinaties moeten jaarlijks herhaald worden.