Ga naar de inhoud
Hoe merkt u dat uw kat blind is geworden?

Als uw kat plots tegen dingen aanbotst, is dit een duidelijk signaal. Soms uit het zich subtieler: uw dier kan zich voorzichtiger gaan bewegen, bijvoorbeeld door niet meer te springen of langs muren te lopen. Vaak werken de andere zintuigen nog goed: door te ruiken, horen en te voelen met de snorharen kan uw kat vaak nog vrij goed zijn of haar weg vinden.
Een test die u makkelijk zelf kunt uitvoeren, is door voor het gezicht een watje naar beneden te laten vallen. Uw kat hoort en ruikt dit niet, maar als hij het ziet zal hij het watje met de ogen volgen. Geeft uw dier geen reactie, dan is dit een signaal dat uw kat mogelijk blind is.

Plots blind, of toch al langer minder zicht?

Soms is het lastig te bepalen of de blindheid plots is opgetreden, of dat het probleem al langer bestaat. Als de blindheid langzaam is gekomen, bijvoorbeeld door toenemende troebeling in het oog, kan uw kat vaak nog prima de weg vinden in huis. Als u iets verplaatst kan het dier daar dan plots wel tegenop lopen. Ook kan het zijn dat één van de ogen al langere tijd niet meer goed werkt, en dat plots het andere oog ook het zicht verliest.

Wat veroorzaakt blindheid bij de kat?

Er zijn verschillende oorzaken voor blindheid bij de kat. Als er licht op het oog valt, passeert het door verschillende weefsels in het oog voor het op het netvlies (de retina) komt. Als één of meerdere van de lagen in het oog minder licht doorlaten, bijvoorbeeld door een troebeling van het hoornvlies of de lens, kan dit voor verminderd zicht zorgen. Tevens kunnen er problemen optreden op de weg van het signaal vanuit het oog naar de hersenen, of in het gebied van de hersenen dat de prikkels vanuit het oog verwerkt. Een goed onderzoek van de ogen en een neurologisch onderzoek zijn dan ook erg belangrijk.

De oorzaak voor het verlies van het gezichtsvermogen kan bijvoorbeeld liggen in een te hoge bloeddruk, een te hoge oogdruk, uitgebreide staar (vertroebeling van de ooglens), trauma bij het oog, of tumoren in het oog of in de hersenen. 

Bloeddruk en verlies van het gezichtsvermogen

Eén van de vaker voorkomende oorzaken van plotse blindheid bij de kat, is een hoge bloeddruk. Als uw kat een hoge bloeddruk heeft, kan dit schade geven aan verschillende orgaansystemen, ook aan de ogen. De hoge bloeddruk kan zorgen voor een bloeding in het oog, bijvoorbeeld in of achter het netvlies. Het netvlies kan hierdoor loslaten, waardoor de lichtprikkels niet kunnen worden doorgegeven aan de hersenen. Soms is een bloeding in het oog ook van de buitenkant te zien. Op het moment dat er veel bloed in het oog zit, kan dit op zich ook zorgen voor de blindheid doordat het licht het netvlies niet kan bereiken. 

Een bloeddrukmeting vertelt ons of de bloeddruk inderdaad te hoog is. Als dit het geval is, kan de bloeddruk vaak goed omlaag worden gebracht met medicatie (linkje naar bloeddrukmeting). Een hoge bloeddruk staat vaak niet op zich. Het kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld problemen van de nieren of de schildklier. Een bloedonderzoek geeft meer informatie krijgen over het functioneren van deze andere organen. 

Prognose van plotse blindheid veroorzaakt door hoge bloeddruk

Als de blindheid wordt veroorzaakt door hoge bloeddruk, komt het zicht helaas niet altijd terug als de bloeddruk naar beneden wordt gebracht. Bloedingen in het oog trekken vaak weer weg. Als het netvlies niet te ver is aangetast kan het zicht daarna weer (deels) terugkomen. Ook als het zicht niet meer terugkomt is het belangrijk de bloeddruk goed onder controle te krijgen, om andere organen zoals de hersenen, de nieren en het hart- en vaatstelsel te beschermen tegen schade. Ook als de blindheid niet primair te maken heeft met een verhoogde bloeddruk, maar met ontstekingen of beschadigingen van onderdelen van het oog is soms goed herstel te bereiken. Hoe sneller de diagnose en behandeling, des te hoger is de kans op een volledig of gedeeltelijk herstel.